35-е заседание от 28.07.2022 (Район)

Additional information